Ta röjsågskörkort

DSC_0015Röjsågskörkortet har två olika nivåer RA och RB plus en specialnivå, RT, som
anpassats för olika brukares behov. För att få röjsågskörkort ska man klara
både ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov för varje nivå.

Hos oss får du både de teoretiska kunskaperna och praktiska färdigheterna du behöver för att kunna utföra ett säkert och effektivt arbete. Våra utbildningar är kvalitetssäkrade enligt Säker skog. Allt för du ska få de kunskaper du behöver, när du behöver dem!

Längre ner på sidan kan du ladda hem en broschyr om Motorsågskörkortet.

Körkortsklasserna, beskrivning

Klass RA

RA är alltså den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly. RA-nivån täcker även RT-nivån, dvs om man tagit RA behöver man inte ta RT.

Innehåll i korthet:

 • gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning av röjmotorsågen
 • start och hantering av röjmotorsågen
 • justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
 • grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet)
 • arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
 • daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
 • kontroll av såg och skyddsutrustning

Klass RB

RB behandlar skogsröjning, med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Innehåll i korthet:

 • gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av röjmotorsåg vid normal skogsröjning med kapdiameter upp till ca dubbla sågdjupet samt de risker som är förknippat med användningen.
 • fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) med kontroll av fällriktning
 • användning av ”dubbelsnitt/omlottsågningsteknik” och ”sparad kant- teknik” på träd grövre än klingans sågdjup med kontroll av fällriktning
 • arbetsplanering (både översiktlig och detaljerad)
 • sågning av högre sittande grenar och kapa trädet i sektioner
 • risker som är förknippat med stammar i spänn

Klass RT

RT är en speciell nivå för enbart grästrimning med skärverktyg av plast. Innehållet är i stort sett samma som för RA, men inga skärverktyg i metall ingår. Nivån är framtagen främst för sommararbetande ungdomar.

Teoriprov

Du får ett antal kryssfrågor, 9 till 18 st, beroende på vilket prov det är, med endast ett rätt alternativ på varje. Man får ha ett begränsat antal fel för att bli godkänd.

Praktiska prov

Genom de praktiska proven ska man kunna visa att man behärskar redskapen och arbetstekniken på ett riktigt sätt. En rad olika delmoment skall klaras av med vissa krav på utfört arbete:

Röjsåg A                                                    Röjsåg B

Justering av sele                                     Riktad fällning av grövre stammar
Start o hantering                                    Arbetsplanering
Slyröjning                                                Stammar i spänn
Skötsel o filning av klinga