Skotning

 

Skog & Terräng åtar sig även mindre skotningsuppdrag, skotaren vi äger är en Vimek 606, en beståndsgående mycket skonsam och smidig maskin med lågt marktryck vilken gör den lämplig på svaga marker och i övrigt känsliga miljöer. Det är även denna maskin vi använder oss av vid olika gallrings och avverkningsuppdrag.

 

DSC_0175