Yrkesbevis 4-hjuling

utb-atv2Intensivutbildning under två långa dagar som följer av transportstyrelsen granskad kursplan, och gör dig till en effektiv och säker förare i terrängen.

Utbildningen innefattar 20 timmar varav 16 är praktiska moment och omfattar bland annat:

  • Teori (lagar och förordningar).
  • Körning grunder i körgård/bana.
  • Tillämpad och avancerad terrängkörning.
  • Säkerhet och körekonomi.

Utbildningsbeviset styrker att du har en yrkesutbildning för proffs.
Tryggt för arbetsgivaren och bra för småföretagaren som säljer sina tjänster till kommuner eller entreprenörer.
Kursen genomförs med max 4 elever/instruktör och varje elev har tillgång till en egen maskin.
Flera maskinfabrikat finns representerade och minst hälften av maskinerna är utrustade med släp.

Önskar Du avlägga prov för Transportstyrelsens förarbevis ser vi till att det finns en examinator på plats vid kursens slut.

Se video från vår utbildningsbana

Utdrag ur Arbetsmiljölagen kapitel 3, 3 §

Arbetsgivaren skall se till att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som kan vara förbundna med arbetet.

Arbetsgivaren skall förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. Arbetsgivaren skall se till att endast arbetstagare som har fått tillräckliga instruktioner får tillträde till områden där det finns en påtaglig risk för ohälsa eller olycksfall.

Arbetsgivaren skall genom att anpassa arbetsförhållandena eller vidta annan lämplig åtgärd ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

När du går utbildning hos oss får du prova att köra olika fabrikat av terränghjulingar då egenskaperna de olika maskinerna emellan skiljer dem åt .